KATHMANDU   
 
Sakigake Japanese Language Academy
   Naya Bazar-16, Kathmandu, Nepal

   Tel: +977-9851090924     E-mail:
info@sakigake.edu.np / sakigakejla@gmail.com
   web-site : http://www.sakigake.edu.np
   President: Hemanta Lama
 
Nozomi Japanese Language School
   Chabahil-7, Kathmandu
   Tel: +977-1-4499006     E-mail: nozominihongogakkou@hotmail.com
   web-site : http://www.nozomifoundation.com/
   President: Sanjay Shrestha
 
Mission Shining Star Education
   Balaju Chowk, Kathmandu
   Tel: +977-1-4365331       E-mail: info@missionssedu.com
   web-site : http://www.missionssedu.com/
   President: Usha Lama
 
Focus Education & Consultants
   Putalisadak, Kathmandu
   Tel: +977- 1-4421637  E-mail: info@focusedu.com.np
   President: Amar Jung Lama

Global Management Foundation
   Maharajguni, Kathmandu
   Tel: +977- 1-4373043 E-mail: gmfnepal@gmail.com
   President: Narayan Prasad Sapkota

 
POKHARA
 
Yokohama Japanese Language Academy    
   Chipledhunga-4,Pokhara( Lalchan plaza3rdF)
   Tel: +977- 61-535559 E-mail: pkryojala@yahoo.com
   President: Prakash Kumar Shrestha
    Butwal-8, Shrawan Path, Rupandehi
   Tel: +977-71-694355 E-mail: butwal.lotus@yahoo.com
   President: Keshav Acharya